RÀDIO ENLLAÇ
D’ALTA CAPACITAT

 • Ample de banda garantit.

 • SLA 14×7.

 • Entrega adreçament IPv4 estàtic /29.

RÀDIOENLLAÇ
PTMP 20/20 Mbps

 • Ample de banda garantit.

 • SLA 24/48H.

 • Entrega adreça IPv4 pública estàtica.

RÀDIOENLLAÇ PTP
100/100 Mbps

 • Ample de banda garantit.

 • SLA 14×7.

 • Entrega adreça IPv4 pública estàtica.

RÀDIOENLLAÇ PTP
100/100 Mbps

 • Ample de banda garantit.

 • Producte secundari.
  Sempre lligat amb un servei primari.

 • Possibilitat d’entrega redundada de l’adreçament públic IPv4.

RÀDIOENLLAÇ PTP
50/50 Mbps

 • Ample de banda garantit.

 • SLA 14×5.

 • Entrega adreça IPv4 pública estàtica.

* CRITERIS
SLA ASSOCIATS

SLA associat: BÀSIC:

 • Atenció remota i diagnosi màxim 5 Hores des de la comunicació per part del client.
 • Resolució presencial 24/48 laborables.
  No resolució presencial en caps de setmana i festius nacionals.

SLA associat: 14×5 PREMIUM:

 • Monitorització connexió per part NOC d’EPORTS.
 • Canals de comunicació exclusius amb EPORTS.
 • Atenció remota i diagnosi màxim 1 Hora des de la
  comunicació per part del client.
 • Resolució 14×5: Resolució prioritària en dies laborables.

No resolució presencials en caps de setmana i festius nacionals.

 

SLA associat: 14×7 PREFERENT:

 • Monitorització de la connexió i acció preventiva per part del NOC d’EPORTS.
 • Canals de comunicació exclusius amb EPORTS i mòbils directes.
 • Atenció remota i diagnosi màxim 1 Hora.
 • Resolució 14×7: Resolució presencial amb 5 Hores.