MANTENIMENT I
INSTAL·LACIÓ DE
SISTEMES DE TELECOMUNICACIONS

 • Implantació de xarxes informàtiques de cablejat estructurat:
  • Instal·lacions de cablejat estructurat mitjançant cable FTP, UTP, SFTP i STP en categories 5E, 6, 6A i 7 utilitzant l’estàndard EIA/TIA 568.

   • Cablejat estructurat de veu.
   • Cablejat estructurat de dades.
  • Instal·lacions de cablejat en fibra òptica, monomode i/o multimode i en qualsevol amplada modal fins a 100GB.
  • Instal·lacions d’armari rack (CPD) amb l’electrònica
   de xarxa.

   • Sanejament i migració d’armaris de telecomunicacions amb identificació dels diversos elements.
   • Certificació del cablejat fibra i/o coure segons normativa de la xarxa informàtica.
 • Gestió dels processos de manteniment dels sistemes de telecomunicacions de xarxes locals.