Escull la tarifa Mòbil que més t'interessi!
La qüestió és arribar on estàs tu.

Bàsica

  Una línia mòbil de21 GB+ trucades il·limitades
8,90€/mes iva inclòs

Petita

  Una línia mòbil de27 GB+ trucades il·limitades
9,90€/mes iva inclòs

Mitjana

  Una línia mòbil de60 GB+ trucades il·limitades
10,90€/mes iva inclòs

Gran

  Una línia mòbil de153 GB+ trucades il·limitades
11,90€/mes iva inclòs

Gegant

  Una línia mòbil de270 GB+ trucades il·limitades
15,00€/mes iva inclòs

El compromís que assolim és ferm i rotund

Sense permanència.

Trucades il·limitades fins a 3.000 minuts a mòbils i fixes nacionals.

Recull la SIM a una de les nostres botigues o te l'enviem a casa.

Roaming.

Serveis addicionals

Afegeix les línies mòbils que més t’interessin.

Comparteix dades a altres línies de mòbil contractades.